Logo placówki

OŚRODEK BADAWCZO - NAUKOWO - DYDAKTYCZNY CHORÓB OTĘPIENNYCH IM. KSIĘDZA HENRYKA KARDYNAŁA GULBINOWICZA W ŚCINAWIE

Logo Fundusze Europejskie, Logo Rzeczpospolita Polska, Logo Ministerstwo Zdrowia, Logo Unia Europejska
K+  K-      A  A  A
Polityka prywatności

Polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych w systemie e-rejestracja na potrzeby obsługi kont w systemie.

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych w portalu pacjenta i o prawach z tym związanych.

Portal pacjenta jest dostępny pod adresem https://rejestracja.osrodek-alzheimer.pl/start.html#login , po zalogowaniu się.

Administrator danych osobowych

Administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie e-rejestracja jest Ośrodek Alzheimerowski Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II nr 12, 59-330 Ścinawa

Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane w portalu pacjenta przetwarzane są w celach określonych w ustawie z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia i zgodnie z tą ustawą, w tym w szczególności w celu obsługi. Przetwarzamy dane zgodnie z art. 9 ust. 1 litera h) RODO.

Jak długo przechowujemy dane?

Dane w systemie przechowywane są przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (art. 29).

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Osobom, które powierzyły nam dane osobowe przysługują następujące prawa:

Ze względu na rodzaj świadczonych przez Szpital usług powyższe prawa mogą podlegać ograniczeniu, ze szczególnym uwzględnieniem: prawa do trwałego usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Ograniczenia w realizowaniu praw osób, które swoje dane powierzyły administratorowi wynikają z regulacji wprowadzonych obowiązującymi przepisami prawa.

W każdym czasie istnieje możliwość dezaktywacji oraz usunięcia konta po zalogowaniu się do Portalu Pacjenta z poziomu Ustawień konta.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  1. Ustawa z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

  2. Ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta